Liên Đoàn HĐ Trường Sơn Thêm 5 Đại Bàng, 1 Hoàng Kim, Kết Hợp Giữa Hướng Đạo, Gia Đình, Xã Hội Để Giáo Dục Thiếu Niên Việt

Tác giả : Đoàn Hưng WESTMINSTER (Đoàn Hưng) — Vào ngày Thứ Bảy 16 tháng 06 vừa qua, Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn đã tổ chức lễ trao danh hiệu Gold Award (Hoàng Kim) cho nữ hướng đạo sinh Theresa Thiên Ân Trần, và…

Copyright © 2018 LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO TRƯỜNG SƠN