Category Archives: Parent Writing

2017 Christmas Toy Drive Community Service

Good morning everyone, I am writing this email to ask if Lien Doan Truong Son wants to volunteer to help out with the Toy Drive for Christmas with Saigon City Marketplace and Our Partners & Sponsors on Sunday, December 3, … Continue reading

Posted in Parent Writing | Comments Off on 2017 Christmas Toy Drive Community Service

Liên Đoàn HĐ Trường Sơn Thêm 5 Đại Bàng, 1 Hoàng Kim, Kết Hợp Giữa Hướng Đạo, Gia Đình, Xã Hội Để Giáo Dục Thiếu Niên Việt

Tác giả : Đoàn Hưng WESTMINSTER (Đoàn Hưng) — Vào ngày Thứ Bảy 16 tháng 06 vừa qua, Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn đã tổ chức lễ trao danh hiệu Gold Award (Hoàng Kim) cho nữ hướng đạo sinh … Continue reading

Posted in Parent Writing | Comments Off on Liên Đoàn HĐ Trường Sơn Thêm 5 Đại Bàng, 1 Hoàng Kim, Kết Hợp Giữa Hướng Đạo, Gia Đình, Xã Hội Để Giáo Dục Thiếu Niên Việt