2016 Lien Doan Camp

Hello everyone,
 
The week has arrived for camp! Attached to this email you will find important information to have a successful, safe, and fun weekend.
 
Weather
With Monday's rain, I know there is concern for cold and wetness. According to weather prediction, there will be rain Thursday night into Friday. The weekend is clear for us to enjoy. However, the ground will be damp. All tents will need tarps to stay dry.
Please pack warm for the cold weather up in the mountains. Extra blankets are encouraged. Due to California's drought, open fires are not allowed.
 
Arrival
If you plan on arriving Friday, campsite will be open from 4pm to 10 pm. We will do our best to stick to the planned camp layout but some changes might be necessary. Please forgive us if we ask you to move your tent. Tr James and Tr Vu will be onsite by 5pm to mark appropriate areas for each level.
 
If you plan on arriving Saturday morning, all campers must arrive by 8 am because our flag ceremony will begin promptly at 9 am. Everyone must be at attention when flag ceremony starts. Cars will not be allowed to enter campground until the ceremony is over.
 
Parking
Upon arrival, please stop at camp gate to pick up a orange parking pass. This pass must remain on your dashboard through the end of camp. Please turn in your parking pass at the end of camp.
Please follow the Security Team's instructions on designated areas for parking.
 
Program
Please review the attached camp program and camp rules. The camp chief and security team reserves the right to ask you to leave if rules are not followed and you become a disruption to the camp program.
 
Sincerely,
Your Camp Chief
Vannie Luong
 
 
 
 
Kính Chào Quý Phụ Huynh và Quý Trưởng
Ngày cắm trại đã sắp đến! Đính kèm theo email này là những tin tức quan trọng để giúp chúng ta có một cuối tuần thành công, an toàn và vui vẻ.
 
Thời Tiết
Ngày Thứ Hai trời mưa khiến chúng ta lo ngại cho kỳ trại bị lạnh lẽo và ướt át. Theo dự đoán thời tiết sẽ có mưa  vào tối Thứ Năm đến sáng Thứ Sáu. Trời sẽ trong sáng vào cuối tuần để chúng ta  sinh hoạt thoải mái.  Tuy nhiên mặt đất sẽ bị ẩm vì vậy các lều cần lót tấm Tarp phía dưới để không bị thấm ướt.
Xin đem theo đồ ấm cho thời tiết lạnh của vùng núi. Nên mang thêm  mền. Vì nạn hạn hán của tiểu bang California  nên không được phép đốt lửa.Nhập Trại
Nếu quý vị đến vào ngày Thứ Sáu, trại sẽ mở cửa từ 4pm tới 10pm. Chúng tôi cố gắng tối đa để giử nguyên sơ đồ chia đất trại trừ phi cần có những thay đổi không tránh được. Xin lỗi trước nếu chúng tôi yêu cầu quý vị dời chỗ cắm lều. Tr. James và Tr. Vũ sẽ có mặt tại đất trại vào lúc 5pm để đánh dấu khu vực của mỗi ngành.
 
Nếu quý vị đến vào sáng Thứ Bảy, tất cả trại sinh cần tới vào lúc 8am vì Lễ Chào Cờ sẽ bắt đầu đúng 9am. Mọi hoạt động sẽ tạm ngưng, tất cả đứng nghiêm, xe cộ sẽ không được vào đất trại cho đến khi buổi lễ chấm dứt.Đậu Xe
Khi đến nơi, xin ngừng tại cổng trại để lấy một phiếu đậu xe màu cam. Phiếu đậu xe này cần để trước kiếng xe (dashboard) trong suốt kỳ trại. Xin vui lòng tuân theo những chỉ thị của Uỷ Ban An Ninh Trại về việc đậu xe trong những khu vực chỉ định.

 

Chương Trình
Xin đọc qua Chương Trình và Luật Lệ Trại. Xin tuân thủ luật lệ và không gây trở ngại cho chương trình trại để tránh trường hợp  Trại Trưởng cùng với Uỷ Ban An Ninh Trại yêu cầu rời trại. .
 
Thân mến
Trại Trưởng
Vannie Lương
 
Copyright © 2018 LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO TRƯỜNG SƠN