Photo Albums/ Video

 

 

2016

 

Truong Son 2016 Recap

2016 LD Camp Oct-28 Photos

 

2015

2015 LD Camp Oct-23 – Be mac

2015 LĐ Camp Oct-23 – Truong

2015 LD Camp Oct-23- Phu Huynh Sinh Hoat

2015 LD Camp Oct-23 – Bridging Video

  2015 Bronze & Silver Awards

 

2015 TS Anniversary

TS 35 years video Finale

TS 35 years Anni video 14 – P.H & Tr. – Ra đi khi trời vừa sáng

TS 35 years Anni. video 13 – Crew 680

TS 35 years video 12 – P.H & Trưởng – Thoi Tơ

TS 35 years video 11 – Junior – Bài ca Chim Non

TS 35 years video 10 – Christine & Jacob

TS 35 years video 9 – P.H & Trưởng – Sáng Rừng

TS 35 years video 8 – P.H & Tr.- Đưa em qua cánh đồng vàng

TS 35 years video 7 – Cadettes –  Em trong mắt tôi

TS 35 years Anni video 6 – Rachel –  Cầu cho Mẹ Cha

TS 35 years Anni video 5 – Juniors –  Cò Lã

TS 35 years Anni video 4 – Brownie-Bà Mẹ Quê

TS 35 years Anni video 3 – Troop – Về với Mẹ Cha

TS 35 years Anni video 2 – P680 – YMCA

TS 35 years Anni video 1 – Ceremony

 

 

 

 

TS 35 Years Anni Photos

Văn Nghệ  

 

      

 

 

TS 35 Years Anni Photos

           6-13-2015

     

 

SORama 5-9-2015

 

     

 

Hội Xuân TS 3-7-2015

 

    

 

Tết Ất Mùi 2-21-2015

 

 

Anni. Đoàn Nữ

1-21-2015

 

COH 7-12-2014

 

 

 Tết Giáp Ngọ 2-8-2014

 

 

  Về Nguồn 11 April-19-2014

 

 

Về Nguồn 11 Video 4-19-2014

 

ThẳngTiến 10

 

 

Về Nguồn 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2018 LIÊN ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO TRƯỜNG SƠN