Sinh hoạt ngành Juniors

Mời các anh chị đến tham dự sinh nhật Liên Đoàn Trường sơn vào 7-7-2012